Aviso Legal - Hípica catalana pel desenvolupament i cria del cavall espanyol.

Vaya al Contenido

Aviso Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l'informem que la present pàgina web amb adreça http://caballos-sb.com/es propietat EGUADA CAMPA LA SELVA S.L , amb N.I.F. B17441544 i amb domicili en la carretera C63 km 13,600 17411 Vidreres Girona amb correu electrònic info@caballos-sb.com, d'ara endavant «l'Empresa».

Condicions Generals d'ús: Les presents condicions generals d'ús, regulen els termes i condicions d'accés i ús d'aquest lloc web, propietat de l'Empresa, que l'usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per a usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús. També regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l'accés i la utilització d'uns certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.
Modificacions: L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d'ús del portal, ja que poden ser modificats.
Obligacions de l'Usuari: L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús del portal. De manera expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes. Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
Propietat industrial i intel·lectual: Els continguts de la pàgina web de l'Empresa són propietat de l'Empresa. Per la present es reserva tot dret que no s'hagi atorgat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o íntegrament, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia per escrit de l'Empresa, a excepció del que s'estableix en les següents condicions. L'Empresa li permet navegar per la seva pàgina web amb el seu ordinador i imprimir còpies d'extractes d'aquestes pàgines exclusivament per al seu ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d'autorització per escrit de l'Empresa.
Tots els documents de la nostra pàgina web poden estar subjectes a altres condicions, indicades en aquests. Els continguts de la pàgina web de l'Empresa s'ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L'Empresa no garanteix l'absència d'interrupcions o errors en la seva pàgina web.
L'Empresa es reserva el dret de revisar la pàgina o impedir l'accés a aquesta pàgina en qualsevol moment. L'Empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d'empreses esmentats en aquesta pàgina són o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Responsabilitat: L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web, quedant l'Empresa lliure de qualsevol responsabilitat basada de la utilització del servei per l'usuari, assumint l'usuari quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin sol·licitats a l'Empresa amb motiu de reclamacions o accions legals. L'Empresa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina web i no gestionada directament pel seu gestor de pàgina web.
En el cas que l'Empresa sigui advertida de la realització per l'usuari, a través dels serveis facilitats per l'Empresa de possibles activitats que poguessin ser il·legals contra drets de tercers o constitutives de delicte, l'Empresa podrà rescindir de manera immediata la seva relació amb l'usuari i prendre quantes mesures siguin necessàries per a evitar la continuació de tals activitats.
L'Empresa no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències omissions, interrupcions, avaries telefòniques, virus informàtics o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Empresa de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Empresa
Links, Bàners: En cas que la web inclogui links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que l'empresa recomani i/o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control , ni és responsable d'aquest.
L'Empresa no garanteix, de cap manera, les condicions i correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts en la pàgina web de l'Empresa. L'Empresa no es responsabilitza del compliment per aquests tercers de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic.
Protecció de Menors: Per a fer ús dels serveis de la web, els menors d'edat han d'obtenir prèviament el permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
Blog: En cas que la web tingui un apartat Blog, la seva finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l'empresa. El titular de la web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris i es reserva els drets d'esborrar els comentaris que poguessin resultar ofensius o denigrants i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.
Jurisdicció: Per a quantes qüestions sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes condicions i de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, es regirà pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. En els casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Empresa i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran als jutjats i tribunals de Girona(Espanya).
Sense perjudici de l'anterior, les controvèrsies que puguin sorgir a conseqüència de les relacions de comerç que sorgeixin entre les parts podran sotmetre's al Reglament UE 524/2013 pel qual es regula la resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el contingut d'aquest. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de ligios en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&ing=es


Regreso al contenido